Diese Webseite benutzt die cookies.
mehr Informationen
Zurück zur Übersicht

EPS 80 F

EPS 80 F

Typ výrobku: pěnový polystyren

Doporučené použití: Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) - Fasády

Informace k zateplení fasády: 
Pro zateplení fasády budovy vyrábíme pěnový polystyren typu EPS 70 F; EPS 80 F; EPS 100 FEPS NEO 70.
Pro spodní část fasády se zvýšeným vlhkostním namáháním(sokl) vyrábíme EPS SOKL 150EPS Perimetr.

die Nachfrage sendenBEGRIFFSERKLÄRUNG

DIE HAUPTBESCHAFFENHEITE VON PRODUKTE

Balení

EPS 80 F
tloušťka desky mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
10 50 25 0,25
20 25 12,5 0,25
30 16 8 0,24
40 12 6 0,24
50 10 5 0,25
60 8 4 0,24
70 7 3,5 0,245
80 6 3 0,24
90 5 2,5 0,225
100 5 2,5 0,25
110 4 2 0,22
120 4 2 0,24
130 3 1,5 0,195
140 3 1,5 0,21
150 3 1,5 0,225
160 3 1,5 0,24
170 2 1 0,17
180 2 1 0,18
190 2 1 0,19
200 2 1 0,2
210 2 1 0,21
220 2 1 0,22
230 2 1 0,23
240 2 1 0,24
250 2 1 0,25

Od 20 m3 doprava v ceně.

V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně. 

Větší tloušťky 1 kus v balení. V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.

Doporučené použití

EPS 80 F
KONSTRUKCE ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE DOPORUČENÝ VÝROBEK

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA IZOLANTU1  (cm)

 

      POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ (NED) DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ DOMY
Stěna venkovní, obvodová zateplovací systém ETICS EPS 70 F 12 18 25-37
EPS 80 F 12 18 25-37
EPS 100 F 11 17 23-35
EPS NEO 70 10 15 20-30
SOKLOVÉ DESKY 11 17 23-34

Technický list

PĚNOVÝ POLYSTYREN
        EPS 70 F EPS 80 F EPS 100 F
Doporučené použití       FASÁDNÍ SYSTÉMY FASÁDNÍ SYSTÉMY FASÁDNÍ SYSTÉMY
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,039 0,038 0,037
Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky dle tloušťky dle tloušťky
Pevnost
 
Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 70 80 100
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa NPD NPD NPD
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deforamci   kg/m2 NPD NPD NPD
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa 100 150 150
Pevnost v ohybu BS kPa 115 125 150
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % NPD NPD NPD
Dotvarování tlakem CC mm NPD NPD NPD
Kročejová neprůzvučnost Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD NPD NPD
Stlačitelnost CP mm NPD NPD NPD
Rozměrové vlastnosti Tolerance délky L mm 2 2 2
Tolerance šířky W mm 2 2 2
Tolerance tloušťky T mm 1 1 1
Tolerance pravoúhlosti S mm 2 2 2
Tolerance rovinnosti P mm 5 5 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 1 1 1
Rozměrová stabilita DS(N) % 2 2 2
Nasákavost a propustnost vody Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % 5 5 5
Dlouhodobá nasákavost pří difúzi WD(V) % NPD NPD NPD
Faktor difúsního odporu MU   NPD NPD NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   NPD NPD NPD
Reakce na oheň   Rt   E E E
Uvolňování nebezpečných látek  

Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD

 

Zelená úsporám - SVT     345 Prohlášení o vlastnostech 3542

 

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Dostupné rozměry

EPS / EPS NEO

Standardní rozměr (š x d) v mm:

1000 x 500

Atypické rozměry (š x d) v mm:

1000 x 1000

1000 x 2000

1000 x 2500