Diese Webseite benutzt die cookies.
mehr Informationen
Zurück zur Übersicht

EPS SOKL 150

EPS SOKL 150

Typ výrobku: pěnový polystyren 

Doporučené použití: Spodní stavba - základy, sokl, fasádní systémy

Informace k zateplení fasády: 
Pro zateplení fasády budovy vyrábíme pěnový polystyren typu EPS 70 FEPS 80 FEPS 100 F a EPS NEO 70.
Pro spodní část fasády se zvýšeným vlhkostním namáháním(sokl) vyrábíme EPS SOKL 150 a EPS Perimetr.

die Nachfrage sendenBEGRIFFSERKLÄRUNG

DIE HAUPTBESCHAFFENHEITE VON PRODUKTE

Balení

PĚNOVÝ POLYSTYREN

1 250 x 600 mm strukturovaný povrch

Tloušťka desky mm Počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
30* 16 12,00 0,360
40* 12 9,00 0,360
50 10 7,50 0,375
60* 8 6,00 0,360
70* 7 5,25 0,368
80 6 4,50 0,360
90* 5 3,75 0,338
100 5 3,75 0,375
110* 4 3,00 0,330
120 4 3,00 0,360
130* 3 2,25 0,293
140 3 2,25 0,315
150* 3 2,25 0,338
160* 3 2,25 0,360
180* 2 1,50 0,270
200* 2 1,50 0,300

*Výrobek není standardně skladem, nutno konzultovat s obchodním zástupcem.

Doporučené použití

PĚNOVÝ POLYSTYREN
KONSTRUKCE ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE DOPORUČENÝ VÝROBEK

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA IZOLANTU1  (cm)

 

      POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ (NED) DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ DOMY
Stěna venkovní, obvodová zateplovací systém ETICS EPS 70 F 12 18 25-37
EPS 80 F 12 18 25-37
EPS 100 F 11 17 23-35
EPS NEO 70 10 15 20-30
SOKLOVÉ DESKY 11 17 23-34

Technický list

PĚNOVÝ POLYSTYREN
Název výrobku   EPS SOKL 150
Doporučené použití  SPODNÍ STAVBA, FASÁDNÍ SYSTÉMY
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,035
  Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky
Pevnost Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 150
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa 36-62
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižsí než 1% deformaci   kg/m2 2 000
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa 150
Pevnost v ohybu BS kPa 200
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % 5
Dotvarování tlakem CC mm NPD
Kročejová eprůzvučnost
 
Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD
Stlačitelnost CP mm NPD
Rozměrové vlastnosti Tolerance délky L mm 3
Tolerance šířky W mm 2
Tolerance tloušťky T mm 1
Tolerance pravoúhlosti S mm 2
Tolerance rovinnosti P mm 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 3
Rozměrová stabilita DS(N) % 2
Nasákavost a propustnost vody Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % 2
Dlouhodobá nasákavost pří difúzi WD(V) % 3
Faktor difúsního odporu MU   NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   10
Reakce na oheň   Rt   E
Uvolňování látek Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD
Zelená úsporám - SVT Prohlášení o vlastnostech  

NPD - žádný ukazatel stanoven

 

Dostupné rozměry

EPS SOKL 150 / PERIMETR

Standardní rozměr (š x d) v mm:

1250 x 600