This websites use cookies
more information
back to overview

EPS S

EPS S

Typ výrobku: pěnový polystyren 

Doporučené použití: Vnitřní konstrukce - podhledy, příčky, výplně konstrukcí

Informace k zateplení izolací podlahy a stropu: 
Zateplení podlahy a případně stropu přináší s sebou nezastupitelné výhody. Jejich přínosem je nejen zabránit dalším únikum tepla, ale fungují také jako akustická, tedy zvuková, izolace. 

U nás si můžete vybrat z tepelných izolací pro podlahy ve vnitřní konstrukci či podlahy přilehlé k zemině, které většinou potřebují izolace určené pro vyšší zatížení. Vybrat si můžete z produktů, jako je EPS 100 , EPS 150 , EPS 200  ,EPS POLYFON T pro podlahy s požadavkem na kročejový útlum. Vyrábíme a dodáváme také Systémovou roli  tepelnou izolaci pod podlahové topení.

send the requestGLOSSARY OF TERMS

KEY PROPERTIES OF THE PRODUCT

Balení

EPS S

1 000 x 500 mm

tloušťka desky mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
10 50 25 0,25
20 25 12,5 0,25
30 16 8 0,24
40 12 6 0,24
50 10 5 0,25
60 8 4 0,24
70 7 3,5 0,245
80 6 3 0,24
90 5 2,5 0,225
100 5 2,5 0,25
110 4 2 0,22
120 4 2 0,24
130 3 1,5 0,195
140 3 1,5 0,21
150 3 1,5 0,225
160 3 1,5 0,24
170 2 1 0,17
180 2 1 0,18
190 2 1 0,19
200 2 1 0,2
210 2 1 0,21
220 2 1 0,22
230 2 1 0,23
240 2 1 0,24
250 2 1 0,25

Od 20 m3 doprava v ceně.

V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně. 

Větší tloušťky 1 kus v balení. V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.

Doporučené použití

EPS 100
KONSTRUKCE ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE DOPORUČENÝ VÝROBEK

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA IZOLANTU1  (cm)

 

      POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ (NED) DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ DOMY
Střecha šikmá do 45o  mezi krokve EPS S 17 26 28-42
pod krokve, výplňová EPS S 17 26 28-42
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10o C výplňová izolace EPS S 3 4  
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10o C nezatížený podhled EPS S 3 5  

Technický list

Pěnový polystyren
        EPS S EPS 60
Doporučené použití       VÝPLŇOVÁ IZOLACE VÝPLŇOVÁ IZOLACE
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,043 0,041
Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky dle tloušťky
Pevnost
 
Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 50 60
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa NPD NPD
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deforamci   kg/m2 NPD NPD
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa NPD NPD
Pevnost v ohybu BS kPa 75 100
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % 5 5
Dotvarování tlakem CC mm NPD NPD
Kročejová neprůzvučnost Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD NPD
Stlačitelnost CP mm NPD NPD
Rozměrové vlastnosti Tolerance délky L mm 3 3
Tolerance šířky W mm 3 3
Tolerance tloušťky T mm 2 2
Tolerance pravoúhlosti S mm 5 5
Tolerance rovinnosti P mm 5 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 3 3
Rozměrová stabilita DS(N) % 5 2
Nasákavost a propustnost vody Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % NPD NPD
Dlouhodobá nasákavost pří difúzi WD(V) % NPD NPD
Faktor difúsního odporu MU   NPD NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   NPD NPD
Reakce na oheň   Rt   E E
Uvolňování nebezpečných látek  

Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD

 

Zelená úsporám - SVT     3539 Prohlášení o vlastnostech

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Dostupné rozměry

EPS / EPS NEO

Standardní rozměr (š x d) v mm:

1000 x 500

Atypické rozměry (š x d) v mm:

1000 x 1000

1000 x 2000

1000 x 2500