This websites use cookies
more information
back to overview

EPS NEO 70

EPS NEO 70

Typ výrobku: pěnový polystyren

Doporučené použití: Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) - Fasády

Informace k zateplení fasády: 
Pro zateplení fasády budovy vyrábíme pěnový polystyren typu EPS 70 FEPS 80 FEPS 100 F a EPS NEO 70.
Pro spodní část fasády se zvýšeným vlhkostním namáháním(sokl) vyrábíme EPS SOKL 150 a EPS Perimetr.

send the requestGLOSSARY OF TERMS

KEY PROPERTIES OF THE PRODUCT

Balení

EPS NEO 70

Doporučené použití: Fasády - kontaktní zateplovací systém (ETICS)

1 000 x 500 mm

Balení

tloušťka desky mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
10 50 25 0,25
20 25 12,5 0,25
30 16 8 0,24
40 12 6 0,24
50 10 5 0,25
60 8 4 0,24
70 7 3,5 0,245
80 6 3 0,24
90 5 2,5 0,225
100 5 2,5 0,25
110 4 2 0,22
120 4 2 0,24
130 3 1,5 0,195
140 3 1,5 0,21
150 3 1,5 0,225
160 3 1,5 0,24
170 2 1 0,17
180 2 1 0,18
190 2 1 0,19
200 2 1 0,2
210 2 1 0,21
220 2 1 0,22
230 2 1 0,23
240 2 1 0,24
250 2 1 0,25

Od 20 m3 doprava v ceně.

V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně. 

Větší tloušťky 1 kus v balení.V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.

Doporučené použití

EPS NEO 70
KONSTRUKCE ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE DOPORUČENÝ VÝROBEK

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA IZOLANTU1  (cm)

 

      POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ (NED) DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ DOMY
Stěna venkovní, obvodová zateplovací systém ETICS EPS 70 F 12 18 25-37
EPS 80 F 12 18 25-37
EPS 100 F 11 17 23-35
EPS NEO 70 10 15 20-30
SOKLOVÉ DESKY 11 17 23-34

Technický list

EPS NEO 70
        EPS NEO 70 
Doporučené použití       FASÁDNÍ SYSTÉMY
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,031
Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky
Pevnost
 
Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 70
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa NPD
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deformaci   kg/m2 NPD
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa 150
Pevnost v ohybu BS kPa 115
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % 5
Dotvarování tlakem CC mm NPD
Kročejová neprůzvučnost Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD
Stlačitelnost CP mm NPD
Rozměrové vlastnosti Tolerance délky L mm 2
Tolerance šířky W mm 2
Tolerance tloušťky T mm 1
Tolerance pravoúhlosti S mm 2
Tolerance rovinnosti P mm 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 1
Rozměrová stabilita DS(N) % 2
Nasákavost a propustnost vody Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % NPD
Dlouhodobá nasákavost pří difúzi WD(V) % NPD
Faktor difúsního odporu MU   NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   NPD
Reakce na oheň   Rt   E
Uvolňování nebezpečných látek  

Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD

 

Zelená úsporám - SVT     6347

 

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Dostupné rozměry

EPS / EPS NEO

Standardní rozměr (š x d) v mm:

1000 x 500

Atypické rozměry (š x d) v mm:

1000 x 1000

1000 x 2000

1000 x 2500