This websites use cookies
more information
back to overview

EPS 70 F

EPS 70 F

Typ výrobku: pěnový polystyren 

Doporučené použití: Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) - Fasády

Informace k zateplení fasády: 
Pro zateplení fasády budovy vyrábíme pěnový polystyren typu EPS 70 F; EPS 80 F; EPS 100 FEPS NEO 70.
Pro spodní část fasády se zvýšeným vlhkostním namáháním(sokl) vyrábíme EPS SOKL 150EPS Perimetr.

 

send the requestGLOSSARY OF TERMS

KEY PROPERTIES OF THE PRODUCT

Balení

EPS 70 F

1 000 x 500 mm

tloušťka desky mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
10 50 25 0,25
20 25 12,5 0,25
30 16 8 0,24
40 12 6 0,24
50 10 5 0,25
60 8 4 0,24
70 7 3,5 0,245
80 6 3 0,24
90 5 2,5 0,225
100 5 2,5 0,25
110 4 2 0,22
120 4 2 0,24
130 3 1,5 0,195
140 3 1,5 0,21
150 3 1,5 0,225
160 3 1,5 0,24
170 2 1 0,17
180 2 1 0,18
190 2 1 0,19
200 2 1 0,2
210 2 1 0,21
220 2 1 0,22
230 2 1 0,23
240 2 1 0,24
250 2 1 0,25

Od 20 m3 doprava v ceně.

V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně. 

Větší tloušťky 1 kus v balení. V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.

Doporučené použití

EPS 70 F
KONSTRUKCE ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE DOPORUČENÝ VÝROBEK

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA IZOLANTU1  (cm)

 

      POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ (NED) DOPORUČENÁ PRO PASIVNÍ DOMY
Stěna venkovní, obvodová zateplovací systém ETICS EPS 70 F 12 18 25-37
EPS 80 F 12 18 25-37
EPS 100 F 11 17 23-35
EPS NEO 70 10 15 20-30
SOKLOVÉ DESKY 11 17 23-34

Technický list

Pěnový polystyren
        EPS 70 F EPS 80 F EPS 100 F
Doporučené použití       FASÁDNÍ SYSTÉMY FASÁDNÍ SYSTÉMY FASÁDNÍ SYSTÉMY
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,039 0,038 0,037
Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky dle tloušťky dle tloušťky
Pevnost
 
Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 70 80 100
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa NPD NPD NPD
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deforamci   kg/m2 NPD NPD NPD
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa 100 150 150
Pevnost v ohybu BS kPa 115 125 150
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % NPD NPD NPD
Dotvarování tlakem CC mm NPD NPD NPD
Kročejová neprůzvučnost Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD NPD NPD
Stlačitelnost CP mm NPD NPD NPD
Rozměrové vlastnosti Tolerance délky L mm 2 2 2
Tolerance šířky W mm 2 2 2
Tolerance tloušťky T mm 1 1 1
Tolerance pravoúhlosti S mm 2 2 2
Tolerance rovinnosti P mm 5 5 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 1 1 1
Rozměrová stabilita DS(N) % 2 2 2
Nasákavost a propustnost vody Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % 5 5 5
Dlouhodobá nasákavost pří difúzi WD(V) % NPD NPD NPD
Faktor difúsního odporu MU   NPD NPD NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   NPD NPD NPD
Reakce na oheň   Rt   E E E
Uvolňování nebezpečných látek  

Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD

 

Zelená úsporám - SVT     345 Prohlášení o vlastnostech 3542

 

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Dostupné rozměry

EPS / EPS NEO

Standardní rozměr (š x d) v mm:

1000 x 500

Atypické rozměry (š x d) v mm:

1000 x 1000

1000 x 2000

1000 x 2500