csen

Austrotherm Resolution®

Austrotherm Resolution® je moderní tepelněizolační materiál vyrobený z resolové tvrzené pěny.

Jeho vynikající tepelněizolační vlastnosti v kombinaci s enormně nízkou konstrukční výškou umožňují využít i plochy, které se zatím nedaly kvůli omezenému prostoru dobře izolovat. Austrotherm Resolution® se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,022 W/(m.K) je zárukou prostorově úsporného řešení tepelné izolace.

Tepelněizolační hodnota této inovační výrobní technologie převyšuje tradiční tepelněizolační materiály o více než 40 %.