csen
Zpět na přehled

EPS 200

EPS 200

Typ výrobku: pěnový polystyren 

Doporučené použití: Podlahy a střechy ploché s běžným zatížením

Informace k zateplení izolací podlahy a stropu: 
Zateplení podlahy a případně stropu přináší s sebou nezastupitelné výhody. Jejich přínosem je nejen zabránit dalším únikům tepla, ale fungují také jako akustická, tedy zvuková, izolace. 

U nás si můžete vybrat z tepelných izolací pro podlahy ve vnitřní konstrukci či podlahy přilehlé k zemině, které většinou potřebují izolace určené pro vyšší zatížení. Vybrat si můžete z produktů, jako je EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS POLYFON T pro podlahy s požadavkem na kročejový útlum. Vyrábíme a dodáváme také Systémovou roli  tepelnou izolaci pod podlahové topení.

Poslat poptávkuSlovník pojmů

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

Balení

EPS 200

1 000 x 500 mm

tloušťka desky mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
10 50 25,0 0,250
20 25 12,5 0,250
30 16 8,0 0,240
40 12 6,0 0,240
50 10 5,0 0,250
60 8 4,0 0,240
70 7 3,5 0,245
80 6 3,0 0,240
90 5 2,5 0,225
100 5 2,5 0,250
110 4 2,0 0,220
120 4 2,0 0,240
130 3 1,5 0,195
140 3 1,5 0,210
150 3 1,5 0,225
160 3 1,5 0,240
170 2 1,0 0,170
180 2 1,0 0,180
190 2 1,0 0,190
200 2 1,0 0,200
210 2 1,0 0,210
220 2 1,0 0,220
230 2 1,0 0,230
240 2 1,0 0,240
250 2 1,0 0,250
260 2 1,0 0,260

Od 20 m3 doprava v ceně.

V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně. 

Větší tloušťky 1 kus v balení. V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.

Doporučené použití

EPS 200
KONSTRUKCE ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE DOPORUČENÝ VÝROBEK

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE1  (cm)

      POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
Střecha plochá běžné zatížení EPS 100 15 22-50
EPS NEO 100 13 22-50
vyšší zatížení EPS NEO 120 13 22-50
EPS 120 14 24-50
AUSTROTHERM RESOLUTION 10 16-40
EPS 150 14 24-50
EPS NEO 150 12 20-50
EPS 200 14 22-33

Technický list

EPS 200
        EPS 100 EPS 120 EPS 150  EPS 200
Doporučené použití PLOCHÉ STŘECHY A PODLAHY PLOCHÉ STŘECHY A PODLAHY PLOCHÉ STŘECHY A PODLAHY PLOCHÉ STŘECHY A PODLAHY
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,037 0,036 0,035 0,034
Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky dle tloušťky dle tloušťky dle tloušťky
Pevnost
 
Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 100 120 150 200
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa 20-35 25-40 36-62 40-70
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deformaci   kPa 10 12 15 20
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa NPD NPD NPD NPD
Pevnost v ohybu BS kPa 150 170 200 250
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % 5 5 5 5
Dotvarování tlakem CC mm NPD NPD NPD NPD
Kročejová neprůzvučnost Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD NPD NPD NPD
Stlačitelnost CP mm NPD NPD NPD NPD
Rozměrové vlastnosti Tolerance délky L mm 3 3 3 3
Tolerance šířky W mm 3 3 3 3
Tolerance tloušťky T mm 2 2 2 2
Tolerance pravoúhlosti S mm 5 5 5 5
Tolerance rovinnosti P mm 5 5 5 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 3 3 3 3
Rozměrová stabilita DS(N) % 2 2 2 2
Nasákavost a propustnost vody Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % NPD NPD NPD NPD
Dlouhodobá nasákavost při difúzi WD(V) % NPD NPD NPD NPD
Faktor difúzního odporu MU   NPD NPD NPD NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   NPD NPD NPD NPD
Reakce na oheň Reakce na oheň Rt   E E E E
Uvolňování látek Uvolňování nebezpečných látek

 

Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD
Zelená úsporám - SVT   3536 Prohlášení o vlastnostech 3537 3538

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Dostupné rozměry

EPS / EPS NEO

Standardní rozměr (š x d) v mm:

1000 x 500

Atypické rozměry (š x d) v mm:

1000 x 1000

1000 x 2000

1000 x 2500