csen
Zpět na přehled

EPS 70 F

EPS 70 F

Typ výrobku: pěnový polystyren 

Doporučené použití: Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) - Fasády

Informace k zateplení fasády: 
Pro zateplení fasády budovy vyrábíme pěnový polystyren typu EPS 70 F; EPS 80 F; EPS 100 FEPS NEO 70.
Pro spodní část fasády se zvýšeným vlhkostním namáháním(sokl) nabízíme EPS SOKL 150, EPS Perimetr a XPS Austrotherm.

 

Poslat poptávkuSlovník pojmů

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

Balení

EPS 70 F

1 000 x 500 mm

tloušťka desky mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
10 50 25,0 0,250
20 25 12,5 0,250
30 16 8,0 0,240
40 12 6,0 0,240
50 10 5,0 0,250
60 8 4,0 0,240
70 7 3,5 0,245
80 6 3,0 0,240
90 5 2,5 0,225
100 5 2,5 0,250
110 4 2,0 0,220
120 4 2,0 0,240
130 3 1,5 0,195
140 3 1,5 0,210
150 3 1,5 0,225
160 3 1,5 0,240
170 2 1,0 0,170
180 2 1,0 0,180
190 2 1,0 0,190
200 2 1,0 0,200
210 2 1,0 0,210
220 2 1,0 0,220
230 2 1,0 0,230
240 2 1,0 0,240
250 2 1,0 0,250
260 2 1,0 0,260

Od 20 m3 doprava v ceně.

V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně. 

Větší tloušťky 1 kus v balení. V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.

Doporučené použití

EPS 70 F
KONSTRUKCE ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE DOPORUČENÝ VÝROBEK

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE1  (cm)

      POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
Vnější stěna zateplovací systém ETICS EPS 70 F 13 22-35
EPS 80 F 13 22-35
EPS 100 F 12 20-35
EPS NEO 70 10 18-35
AUSTROTHERM RESOLUTION 8 13-25
SOKLOVÉ DESKY 12 20
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C podhled ETICS EPS 70 F 4 5

Technický list

Pěnový polystyren
        EPS 70 F EPS 80 F EPS 100 F
Doporučené použití FASÁDNÍ SYSTÉMY FASÁDNÍ SYSTÉMY FASÁDNÍ SYSTÉMY
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,039 0,038 0,037
Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky dle tloušťky dle tloušťky
Pevnost
 
Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 70 80 100
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa NPD NPD NPD
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deformaci   kPa NPD NPD NPD
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa 100 150 150
Pevnost v ohybu BS kPa 115 125 150
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % NPD NPD NPD
Dotvarování tlakem CC mm NPD NPD NPD
Kročejová neprůzvučnost Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD NPD NPD
Stlačitelnost CP mm NPD NPD NPD
Rozměrové vlastnosti Tolerance délky L mm 2 2 2
Tolerance šířky W mm 2 2 2
Tolerance tloušťky T mm 1 1 1
Tolerance pravoúhlosti S mm 2 2 2
Tolerance rovinnosti P mm 5 3 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 1 1 1
Rozměrová stabilita DS(N) % 2 2 2
Nasákavost a propustnost vody Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % 5 5 5
Dlouhodobá nasákavost při difúzi WD(V) % NPD NPD NPD
Faktor difúzního odporu MU   NPD NPD NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   NPD NPD NPD
Reakce na oheň Reakce na oheň Rt   E E E
Uvolňování látek Uvolňování nebezpečných látek

Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD

Zelená úsporám - SVT   345 Prohlášení o vlastnostech 3542

 

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Dostupné rozměry

EPS / EPS NEO

Standardní rozměr (š x d) v mm:

1000 x 500

Atypické rozměry (š x d) v mm:

1000 x 1000

1000 x 2000

1000 x 2500