csen
Zpět na přehled

EPS NEO 120

EPS NEO 120

Typ výrobku: pěnový polystyren

Doporučené použití: Podlahy a střechy ploché s běžným zatížením

Informace k zateplení střechy: 
Zateplení střechy a stropů je důležitou součástí každé stavby, protože místnosti či celému domu zajistí tepelnou izolaci s několikanásobně nižším únikem tepla a stabilitu teploty v domě. 

Nabízíme několik druhů tepelných izolací střech a to zejména dle druhu střechy. Pro ploché střechy nabízíme dle způsobu zabudování izolace (tedy pro běžně zatížené, vysoce zatížené i obrácené střechy) tepelně izolační materiály EPS a XPS Austrotherm. Pro střechy šikmé potom také výplňové desky EPS S a EPS NEO 70.

Informace k izolaci podlahy a stropu: 
Zateplení podlahy a případně stropu přináší s sebou nezastupitelné výhody. Jejich přínosem je nejen zabránit dalším únikům tepla, ale fungují také jako akustická, tedy zvuková, izolace. 

U nás si můžete vybrat z tepelných izolací pro podlahy ve vnitřní konstrukci či podlahy přilehlé k zemině, které většinou potřebují izolace určené pro vyšší zatížení. Vybrat si můžete z produktů, jako je EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS POLYFON T pro podlahy s požadavkem na kročejový útlum. Vyrábíme a dodáváme také Systémovou roli  tepelnou izolaci pod podlahové topení.

Poslat poptávkuSlovník pojmů

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

Balení

EPS NEO 120

Doporučené použití: Fasády - kontaktní zateplovací systém (ETICS)

1 000 x 500 mm

Balení

tloušťka desky mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
10 50 25,0 0,250
20 25 12,5 0,250
30 16 8,0 0,240
40 12 6,0 0,240
50 10 5,0 0,250
60 8 4,0 0,240
70 7 3,5 0,245
80 6 3,0 0,240
90 5 2,5 0,225
100 5 2,5 0,250
110 4 2,0 0,220
120 4 2,0 0,240
130 3 1,5 0,195
140 3 1,5 0,210
150 3 1,5 0,225
160 3 1,5 0,240
170 2 1,0 0,170
180 2 1,0 0,180
190 2 1,0 0,190
200 2 1,0 0,200
210 2 1,0 0,210
220 2 1,0 0,220
230 2 1,0 0,230
240 2 1,0 0,240
250 2 1,0 0,250
260 2 1,0 0,260

Od 20 m3 doprava v ceně.

V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně. 

Větší tloušťky 1 kus v balení.V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.

Doporučené použití

EPS NEO 120
KONSTRUKCE ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE DOPORUČENÝ VÝROBEK

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE1  (cm)

      POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
Střecha plochá běžné zatížení EPS 100 15 22-50
EPS NEO 100 13 22-50
vyšší zatížení EPS NEO 120 13 22-50
EPS 120 14 24-50
AUSTROTHERM RESOLUTION 10 16-40
EPS 150 14 24-50
EPS NEO 150 12 20-50
EPS 200 14 24-50
vysoké zatížení a obrácené střechy XPS 300 14 24-50
XPS 500 14 24-50
XPS 700 14 24-50
Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině podlaha s vyšším zatížením AUSTROTHERM RESOLUTION 5 10-18
EPS 120 8 17-25
EPS 150 8 16-25
EPS NEO 120 7 14-22
EPS NEO 150 7 14-22
XPS 300 7 14-22
XPS 500 7 14-22
XPS 700 7 14-22

 

 

Technický list

EPS NEO 120
        EPS NEO 120 
Doporučené použití   PLOCHÉ STŘECHY A PODLAHY
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,031
Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky
Pevnost
 
Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 120
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa 25-40
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deformaci   kPa 12
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa NPD
Pevnost v ohybu BS kPa 170
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % 5
Dotvarování tlakem CC mm NPD
Kročejová neprůzvučnost Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD
Stlačitelnost CP mm NPD
Rozměrové vlastnosti Tolerance délky L mm 3
Tolerance šířky W mm 3
Tolerance tloušťky T mm 2
Tolerance pravoúhlosti S mm 5
Tolerance rovinnosti P mm 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 3
Rozměrová stabilita DS(N) % 2
Nasákavost a propustnost vody Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % NPD
Dlouhodobá nasákavost při difúzi WD(V) % NPD
Faktor difúzního odporu MU   NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   NPD
Reakce na oheň Reakce na oheň Rt   E
Uvolňování látek Uvolňování nebezpečných látek

Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD

Zelená úsporám - SVT   Prohlášení o vlastnostech

 

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Dostupné rozměry

EPS / EPS NEO

Standardní rozměr (š x d) v mm:

1000 x 500

Atypické rozměry (š x d) v mm:

1000 x 1000

1000 x 2000

1000 x 2500