csen
Zpět na přehled

EPS NEO 70

EPS NEO 70

Typ výrobku: pěnový polystyren

Doporučené použití: Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) - Fasády

Informace k zateplení fasády: 
Pro zateplení fasády budovy vyrábíme pěnový polystyren typu EPS 70 FEPS 80 FEPS 100 F a EPS NEO 70.
Pro spodní část fasády se zvýšeným vlhkostním namáháním(sokl) nabízíme EPS SOKL 150, EPS Perimetr a XPS Austrotherm.

Poslat poptávkuSlovník pojmů

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

Balení

EPS NEO 70

Doporučené použití: Fasády - kontaktní zateplovací systém (ETICS)

1 000 x 500 mm

Balení

tloušťka desky mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
10 50 25,0 0,250
20 25 12,5 0,250
30 16 8,0 0,240
40 12 6,0 0,240
50 10 5,0 0,250
60 8 4,0 0,240
70 7 3,5 0,245
80 6 3,0 0,240
90 5 2,5 0,225
100 5 2,5 0,250
110 4 2,0 0,220
120 4 2,0 0,240
130 3 1,5 0,195
140 3 1,5 0,210
150 3 1,5 0,225
160 3 1,5 0,240
170 2 1,0 0,170
180 2 1,0 0,180
190 2 1,0 0,190
200 2 1,0 0,200
210 2 1,0 0,210
220 2 1,0 0,220
230 2 1,0 0,230
240 2 1,0 0,240
250 2 1,0 0,250
260 2 1,0 0,260

Od 20 m3 doprava v ceně.

V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně. 

Větší tloušťky 1 kus v balení.V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.

Doporučené použití

EPS NEO 70
KONSTRUKCE ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE DOPORUČENÝ VÝROBEK

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE1  (cm)

      POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
Vnější stěna zateplovací systém ETICS EPS 70 F 13 22-35
EPS 80 F 13 22-35
EPS 100 F 12 20-35
EPS NEO 70 10 18-35
AUSTROTHERM RESOLUTION 8 13-25
SOKLOVÉ DESKY 12 20

Technický list

EPS NEO 70
        EPS NEO 70 
Doporučené použití FASÁDNÍ SYSTÉMY
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,031
Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky
Pevnost
 
Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 70
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa NPD
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deformaci   kPa NPD
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa 150
Pevnost v ohybu BS kPa 115
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % 5
Dotvarování tlakem CC mm NPD
Kročejová neprůzvučnost Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD
Stlačitelnost CP mm NPD
Rozměrové vlastnosti Tolerance délky L mm 2
Tolerance šířky W mm 2
Tolerance tloušťky T mm 1
Tolerance pravoúhlosti S mm 2
Tolerance rovinnosti P mm 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 1
Rozměrová stabilita DS(N) % 2
Nasákavost a propustnost vody Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % NPD
Dlouhodobá nasákavost při difúzi WD(V) % NPD
Faktor difúzního odporu MU   NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   NPD
Reakce na oheň Reakce na oheň Rt   E
Uvolňování látek Uvolňování nebezpečných látek

Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD

Zelená úsporám - SVT   6347

 

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Dostupné rozměry

EPS / EPS NEO

Standardní rozměr (š x d) v mm:

1000 x 500

Atypické rozměry (š x d) v mm:

1000 x 1000

1000 x 2000

1000 x 2500