csen
Zpět na přehled

EPS S

EPS S

Typ výrobku: pěnový polystyren 

Doporučené použití: Vnitřní konstrukce - podhledy, příčky, výplně konstrukcí

Informace k zateplení izolací podlahy a stropu: 
Zateplení podlahy a případně stropu přináší s sebou nezastupitelné výhody. Jejich přínosem je nejen zabránit dalším únikům tepla, ale fungují také jako akustická, tedy zvuková, izolace. 

U nás si můžete vybrat z tepelných izolací pro podlahy ve vnitřní konstrukci či podlahy přilehlé k zemině, které většinou potřebují izolace určené pro vyšší zatížení. Vybrat si můžete z produktů, jako je EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS POLYFON T pro podlahy s požadavkem na kročejový útlum. Vyrábíme a dodáváme také Systémovou roli  tepelnou izolaci pod podlahové topení.

Poslat poptávkuSlovník pojmů

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

Balení

EPS S

1 000 x 500 mm

tloušťka desky mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
10 50 25,0 0,250
20 25 12,5 0,250
30 16 8,0 0,240
40 12 6,0 0,240
50 10 5,0 0,250
60 8 4,0 0,240
70 7 3,5 0,245
80 6 3,0 0,240
90 5 2,5 0,225
100 5 2,5 0,250
110 4 2,0 0,220
120 4 2,0 0,240
130 3 1,5 0,195
140 3 1,5 0,210
150 3 1,5 0,225
160 3 1,5 0,240
170 2 1,0 0,170
180 2 1,0 0,180
190 2 1,0 0,190
200 2 1,0 0,200
210 2 1,0 0,210
220 2 1,0 0,220
230 2 1,0 0,230
240 2 1,0 0,240
250 2 1,0 0,250
260 2 1,0 0,260

Od 20 m3 doprava v ceně.

V závodě Slavětín 2 ks v balení až do tl. 250mm včetně. 

Větší tloušťky 1 kus v balení. V závodě Dynín 2 ks v balení až do tl. 290mm včetně.

Doporučené použití

EPS 100
KONSTRUKCE ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ IZOLACE DOPORUČENÝ VÝROBEK

ORIENTAČNÍ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE1  (cm)

      POŽADOVANÁ DOPORUČENÁ
Střecha šikmá do 60° mezi krokve EPS S 18 28-50
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10° C výplňová izolace EPS S 4 6
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10° C nezatížený podhled EPS S 4 6

Technický list

Pěnový polystyren
        EPS S EPS 60
Doporučené použití VÝPLŇOVÁ IZOLACE VÝPLŇOVÁ IZOLACE
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,043 0,041
Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky dle tloušťky
Pevnost
 
Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 50 60
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa NPD NPD
Rovnoměrně rozložená zatížitelnost pro výrazně nižší než 1% deformaci   kPa NPD NPD
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa NPD NPD
Pevnost v ohybu BS kPa 75 100
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % 5 5
Dotvarování tlakem CC mm NPD NPD
Kročejová neprůzvučnost Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD NPD
Stlačitelnost CP mm NPD NPD
Rozměrové vlastnosti Tolerance délky L mm 3 3
Tolerance šířky W mm 3 3
Tolerance tloušťky T mm 2 2
Tolerance pravoúhlosti S mm 5 5
Tolerance rovinnosti P mm 5 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 3 3
Rozměrová stabilita DS(N) % 5 2
Nasákavost a propustnost vody Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % NPD NPD
Dlouhodobá nasákavost při difúzi WD(V) % NPD NPD
Faktor difúzního odporu MU   NPD NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   NPD NPD
Reakce na oheň Reakce na oheň Rt   E E
Uvolňování látek Uvolňování nebezpečných látek

Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD

Zelená úsporám - SVT     3539 Prohlášení o vlastnostech

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Dostupné rozměry

EPS / EPS NEO

Standardní rozměr (š x d) v mm:

1000 x 500

Atypické rozměry (š x d) v mm:

1000 x 1000

1000 x 2000

1000 x 2500