csen

Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině