csen

GEOFOAM®

Společnost DCD IDEAL spol. s r.o. je držitelem ochranné známky a je jediným výrobcem GEOFOAM®. Bloky GEOFOAM® se používají jako lehký stavební materiál při stavbě silnic, dálnic a mostních konstrukcí. Výrazně snižují hmotnost silničního násypu a zatížení podloží je tak omezeno na minimum.

GEOFOAM®

GEOFOAM®

Hlavním cílem použití bloků GEOFOAM® je minimalizovat sedání a deformace na neúnosném podloží při stavbě silnic, dálnic, mostů a mostních konstrukcí, apod., a tím zabránit nákladnému zakládání nebo výměně neúnosného podloží. Další výhodou je urychlení stavby, protože není nutné vyčkat konsolidaci násypu, která trvá průměrně 1 rok, čímž dochází k podstatnému snížení nákladů výstavby. Pro nabídku a technické specifikace nás kontaktujte.

Zpět na přehled